Kongre Daveti

Kongre Başkanlarından 
Seval AKGUN | Chief Quality Officer | Baskent University, Ankara |  Department of Public Health   
Prof. Dr. Seval AKGÜN, MD, PhDs
Kongre Başkanı / TÜRKİYE
 
Prof. Dr. C. Allen MEADORS
Kongre Eş Başkanı / ABD
Değerli Meslektaşlarımız,
Günümüzde sağlık hizmetleri endüstrisi, dünyanın her yerinde süratle gelişmektedir. Kalite yönetimi, hızla kaliteli sağlık bakımının vazgeçilmez bir öğesi haline gelmiştir.  Etkin bir kalite yönetimi, sağlık hizmeti sunanlara, hasta ve yakınlarının artan kaliteli bakım talebini karşılamaları için gerekli rekabet avantajını sağlamaktadır. Bugüne kadar, Sağlık Akademisyenleri Derneği başkanlığında,  Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi işbirliği, Türkiye Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TUSKA),  Türk Standartları Enstitüsü, Uluslar arası Birleşik Komisyon (ABD) ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile 2008 yılından beri düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongrelerinde bu güne kadar sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili pek çok farklı konu tartışılmıştır.
Kongre 30 Nisan - 03 Mayıs 2023  tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecektir.  Birçok uluslar arası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin amacı farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. 2008 yılından beri düzenlenen kongrelerin hedefi öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda gelinen son noktayı, sağlıkta kalite akreditasyon ve hasta güvenliğinde kazanılan deneyimleri, sunumda ve finansmandaki sorunları, bu sorunların kurumsal performans iyileştirme üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte tartışma ortamı yaratmaktır. Bir sivil toplum kuruluşu olan Sağlık Akademisyenleri Derneği; düzenlediği bu kongreler aracılığıyla henüz bu konular Türkiye sağlık gündeminde hiç yer almazken, paydaşların sağlıkta kalite ve akreditasyon konularında farkındalıklarının artmasına neden olmuş, pek çok sağlık profesyoneline bir nevi okul görevi görmüş olup özveri ile misyonunu devam ettirmeye çalışmaktadır. 
Türkçe